Specialisttjänster inom brandskydd och riskhantering

Välkommen till Wuz! Jag som driver företaget heter Fredrik Nystedt, är teknisk licentiat och brandingenjör med tidigare anställningar på konsultföretag fokuserade på att vara heltäckande inom brandskydd och riskhantering. För Wuz gäller precis tvärtom. Här strävas inte efter att erbjuda helhetslösningar, utan företaget är starkt nischat mot att kvantifiera risker.

Även om min erfarenhet framförallt berör byggnadstekniskt brandskydd, riskhänsyn i samhällsplaneringen och industriella riskanalyser är jag inte främmande att applicera mina modeller på andra områden såsom livsmedelssäkerhet, projektledning, ekonomistyrning samt hantering av risker och osäkerheter vid olika former av beslutsfattande.

De tjänster jag erbjuder handlar oftast om att beräkna risker relaterade byggnadsbränder och olyckor med farligt gods vilka i sin tur leder till bränder, kemikalieutsläpp eller explosioner.

Riskhänsyn i samhällsplaneringen Byggnadstekniskt brandskydd Industriella riskanalyser Forskning & utveckling

Riskhänsyn i samhällsplaneringen

Byggnadstekniskt brandskydd

Industriella riskanalyser

Forskning och utveckling