Riktlinjer för skyddsavstånd i Norrbotten

Jag har under de senaste två åren bistått Länsstyrelsen i Norrbotten med underlagsmaterial till deras riktlinjer gällande skyddsavstånd till transportleder för farligt gods som publicerades i somras. Riktlinjerna ger kommunerna vägledning i planeringsarbetet intill vägar och järnvägar och har en större grad av flexibilitet än vad vi har sett tidigare. I riktlinjerna anges s.k. uppmärksamhetsavstånd vilka kan användas för en inledande bedömning huruvida risker med transport av farligt gods behöver beaktas ytterligare:

uppmärkamhet

Om en planerad bebyggelse eller verksamhet ligger bort uppmärksamhetsavståndet krävs inga ytterligare övervägande. Om avståndet är kortare, exempelvis 70 m från järnvägen går det att göra ytterligare bedömningar med hjälp av tabeller där kommunen med hjälp av antal transporter/dygn och aktuell verksamhet kan bedöma skyddsavståndet:

jvg

Skulle det visa sig att aktuellt avstånd ligger inom skyddsavståndet är det möjligt att fördjupa bedömningen genom att direkt kunna se effekten av två vanligt förekommande säkerhetshöjande åtgärder. I Norrbottens län skapar orter med gruvdrift en unik situationen. Inom orten sker betydligt fler transporter av massexplosiva ämnen än vad den nationella statistiken anger. Därför särbehandlas dessa orter i riktlinjerna med relativt långa skyddsavstånd som följd.

Västlänken – teknikansvarig för brand, risk & säkerhet

stationstunneln-2-1440x570-1223-1440x570

Strax innan semestern fick jag ett nytt, omfattande och mycket spännande uppdrag. Jag kommer under det närmsta året att stötta ÅF Infrastructure och deras arbetet med Västlänken – Göteborgs motsvarighet till Malmös Citytunnel och Stockholms Citybanan. Min roll blir att vara teknikansvarig för området Brand, risk & säkerhet där jag tillsammans med brandingenjörer från ÅF kommer att upprätta brandskyddsbeskrivningar och verifiera brandskyddets utformning. En omfattande systemhandling finns redan och vår uppgift koncentreras till praktiska lösningar samt att hantera en del förändringar som gjorts efter systemhandlingens färdigställande. Jag är stolt och glad över att få medverka i ett infrastrukturprojekt av denna storlek och ser framemot ett intressant och utvecklande år.

Jul- och nyårsledigt

image

Då var det dags för 2014 att lämna över till ett nytt spännande år som börjar starkt med ett gäng riskanalyser. Innan dess blir det några avkopplande veckor och jag är åter på kontoret den 7/1. God jul och gott nytt år till er alla!

Campus Lund

Idag var jag på ett informationsmöte om Campus Lund och möjligheten att utveckla det norra universitetsområdet till en blandning mellan verksamheter, boende och service. Jag arbetar för närvarande med en riskutredning som belyser frågan hur just bostäder och kemikaliehanterande FoU-verksamhet kan samlokaliseras.

Riskutredningen är inte helt enkel då den ska beakta en så pass föränderlig verksamhet som forskning och därför har jag utgått från ett antal karakteristiska olycksscenarier, vilka får utgöra en slags mätstock för en dimensionerade omgivningspåverkan. Generella rekommendationer på skyddsavstånd ges med utgångspunkt i dessa scenarier. Men, alla verksamheter kan inte behandlas generellt. Därför omfattar utredningen även en djupdykning i riskerna med några specifika verksamheter som Fysicum och Kemicentrum.

Först hjärngympa, sedan semester

2014-10-24 15.05.46

Kursen ”Reliability Analysis on Engineering Applications” som jag läser just nu har bjudit på ordentligt med hjärngympa i veckan. Det var tid att lämna in övningsuppgifterna och de var inte enkla. Kanske inte svårast, men bökigast, var iterationsmetodiken för att ta fram Hasofer och Linds säkerhetsindex. Alla dessa transformationer av variabler kan lätt bli fel, men lösning konvergerade redan efter några få iterationer till stor belåtenhet. Sedan tog jag en och annan genväg och använde @RISK i stället för MATLAB. Monte Carlo-simuleringar kan ge svar på det mesta.

Nu blir det vila i en dryg vecka då jag och familjen drar till New York. Nästa söndag är det dags för NYC Marathon, men innan dess ska staden utforskas och plånboken tömmas! Jag är tillbaka på kontoret igen den 5/11.

Doktorandkurs i tillförlitlighetsanalys

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe kommande tre dagarna sitter jag vid skolbänken för att ta del av det senaste när det gäller konstruktioners tillförlitlighet. Det är avdelningen för konstruktionsteknik som håller en doktorandkurs i ”Reliability analysis in engineering applications” och på programmet finns mycket intressant. Det ska bli kul att återigen få dyka ner bland sannolikhetsfördelningar och statistiska modeller.