Kategoriarkiv: Uppdrag

Dags för Norge…

Det är dags för en ny kurs i Norge. På tisdag och onsdag i denna vecka besöker jag Reinertsen för att utbilda deras brandingenjörer i FDS och Pyrosim. Som vanligt ska det bli riktigt roligt och utvecklade. Även om fakirflyget för Kastrup till Oslo kl. 06:00 i morgon känns lite väl tidigt.

image

Veckans kaffe: Dricker etioptiska Chelba natural i guldfilter som single brew. Kaffet är rostat av DaMatteo i Göteborg.

PS / Intresserad av en företagsanpassad kurs? Spana in mina erbjudande! / DS

NBSG-dagarna

Idag (27/5) och imorgon (28/5) håller NBSG informationsdagar om pågående FoU-arbete vid svenska kärntekniska anläggningar. NBSG eller Nationella Brandsäkerhetsgruppen består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, Svensk Kärnbränslehantering AB och från svenska kärnkraftsanläggningar. Gruppens arbete skall leda till samordningsvinster på brandsäkerhetsområdet genom att gemensamt finansiera forskning, tester, informationsspridning mm. NBSG är finansiärer av det projekt om en kvalitetsmanual för brandtekniska analyser som jag jobbar med tillsammans med Brandteknik, LTH. 

 

Imorgon ska jag hålla en presentation om arbetet med kvalitetsmanualen och då kommer jag att redovisa kvalitetsmanualens upplägg, vilken har sin grund i de krav som finns i SSMFS 2008:1 (4 kap 1 §):

”… En säkerhetsanalys bör generellt hålla hög kvalitet vad gäller dokumentation, referenser, granskningsrutiner m.m.

Analysens syfte bör tydligt anges liksom de osäkerheter och begränsningar som föreligger för den. Analysen bör vidare ha god spårbarhet och väl motiverade antaganden och data som är relevanta för anläggningen.

Resultatredovisningen bör innehålla en tydlig slutsats om anläggningens säkerhet inom ramen för analysens förutsättningar och begränsningar….”

Kvalitet i brandtekniska analyser

Jag och Håkan Frantizich på Brandteknik har ett gemensamt projekt som nu tagit ordentlig fart. Vi ska skriva en kvalitetsmanual för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar. Arbetet görs på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten med finansiering av NBSG – Nationella brandsäkerhetsgruppen.

 

Brandanalysen är en av de säkerhetsanalyser som ska utföras i kärntekniska anläggningar. Analyserna kan t.ex. handla om hur skydd av strukturer, system och komponenter kan lösas med hjälp av andra lösningar och metoder än de som vanligen används. Ofta används avancerade beräkningar med t.ex. CFD modeller för att verifiera säkerheten och för att kunna granska om den brandtekniska verifieringen uppfyller de krav som kan ställas behövs verktyg som gör detta möjligt.

Målsättningen med projektet är att utveckla en kvalitetsmanual som både utförare och granskare kan använda vid brandtekniska analyser. Syftet med projektet är att underlätta tillståndsgivarens granskning av analyser samt bistå aktörerna med anvisningar och tolkningar av begrepp som hög kvalitet och spårbarhet vid brandteknisk analys. Arbetet avgränsas till att gälla kvalitetssäkring av de brandfysikaliska beräkningarna och fokuserar på kvalitetsaspekter kopplade till FDS.

Resultatet kommer att presenteras i en rapport i början av hösten 2010. Har du idéer och synpunkter så tveka inte att ta kontakt. Precis som i byggprojekt är påverkansmöjligheterna stora tidigt i projekten. Åtminstone om man inte vill dra på sig dyra kostnader…

En strategi för bebyggelseutveckling med hänsyn till farligt gods i Helsingborg

Tack vare min medverkan i Team White, en av de vinnande konsultgrupperna i H+ har jag fått möjligheten att medverka när Helsingborgs stad ska utarbeta en strategi för hur bebyggelsen kan utvecklas i södra Helsingborg med hänsyn till de risker för hälsa och säkerhet som finns där.

h  

Min uppgift blir att jobba med en riskanalys som ska beräkna individrisken som en funktion av avståndet från vägmitt. Ett ganska vanligt uppdrag i all ära om det inte hade varit för den arbetsgrupp som följer projektet. Vakande över mig har jag Henrik Tehler vid Brandteknik samt brandingenjörerna Jonas Nylén och Fredrik Hermansson från Helsingborg. Dessutom ryktas att själva professor Kurt Petersen ska granska hela arbetet.

Varför denna samling av hjärnkraft? Det är nämligen så att Helsingborgs stad har initierat ett arbete med en s.k. riskdatabas till vilken jag ska leverera underlag om frekvenser och konsekvenser för olyckor med farligt gods. Med hjälp av GIS och databasen kan man sedan matcha befolkningsstatistik med riskinformation från flera olika riskkällor. Det kommer vara möjligt att avgöra hur stort riskbidraget är från olika källor och därmed blir det lätt att välja ut riktade riskreducerande åtgärder för att hantera riskerna.

Faran med “Proof by pretty picture”

På tisdag och onsdag besöker jag norska BST för att hålla en introduktionskurs i FDS och Pyrosim. Det blir två fulla dagar med mycket föreläsning och en del praktiska övningar. Det är inte helt okomplicerat att sätta ihop en introduktionskurs. Jag tycker att det är en hel del obligatoriskt som användaren måste veta om CFD och FDS för att kunna använda modellen. Visserligen hjälper Pyrosim till en hel del med indatagenereringen, men programmet kan inte tänka åt dig. Jason Floyd på NIST, en av hjärnorna bakom FDS identifierar följande områden där användaren bör ha stor kunskap och förståelse för att få använda koden:

 • Skapa beräkningsdomänen
 • Definiera materialegenskaper
 • Definiera gränstillstånd
 • Kännedom om faran med “proof by pretty picture”

Just det där med “proof by pretty picture” tror jag vi alla har lockats av någon gång. Jag minns speciellt en av mina första beräkningar i början av 2000-talet då jag lyckades samla ett stort antal mötesdeltagare runt min bärbara dator för att med fina animeringar visa att hur brandsäker en viss lagerbyggnad var. Att jag sedan hade otillräcklig representation av flamman eller alldeles för stora celler spelade ingen roll. Som tur är var det länge sedan…

Wuz v 40

Lite annorlunda format på “veckoplaneringen” från och med nu. Här kommer jag berätta lite kort om de uppdrag jag har och via Twitter kan du hänga med lite mer i detalj. Denna vecka jobbar jag med:

 • En föreläsning om “konsultens roll” i samhällsplaneringskursen för brand- och riskhanteringsingenjörer.
 • Riskanalys av en etablering intill S:a Stambanan i Lund.
 • Brandskyddsdokumentation för bostadsbebyggelse i Bjärred.
 • Konsekvensanalys av handbok i analytisk dimensionering med tillämpning på en samlingslokal åt Boverket.
 • Förbereder en FDS-kurs för ett norskt konsultföretag.
 • Analyserar resultatet från en brandprovning med fokus på hur väl de teoretiska modellerna stämmer.

Veckans kaffe: Inleder med finfin-kaffet “Pascua Geisha (Hacienda La Esmeralda)” rostat av Costas i Umeå.

Hard-core kompetensutveckling

Det är inte överdrivet enkelt att hitta bra kompetensutveckling som brandingenjör när man väl lämnat LTH bakom sig. Mantrat i konsultvärlden är att vi kompetensutvecklar oss i våra uppdrag och visst är det så. Men här finns vissa solklara begränsningar. Hur ofta har vi tid att komma på ett helt nytt sätt att angripa ett problem? Hur ofta kan vi lägga ner en hel arbetsdag bara på att diskutera vilken metodilk vi ska använda? Tyvärr är svaren på dessa frågor troligen “inte så värst ofta” för de flesta av oss.

riskmatris 

När vi väl bestämmer oss för att åka på konferens så ska vi vara glada om vi får ut något konkret av det. Allt för ofta känner jag att det inte händer så mycket i världen som för min utveckling framåt. Mina slutsatser från SFPE-konferensen i Auckland 2008 visar att det där med risk (sannolikhet x konsekvens) är något som världen får vänta ytterligare några år på innan utvecklingen tar fart ordentligt. Det bästa med konferenser är dels tiden för egen reflektion och mötena med andra ingenjörer. Vidare har LTH har tagit fram några kurser för vidareutbildning. Går det inte att få kurser som är specialanpassade för konsulternas behov? Ja, det gör det och jag kan glädja er alla med att jag erbjuder två olika utbildningar med ett mycket konkret innehåll:

 • Simulering av bränder med Fire Dynamics Simulator (FDS). Läs mer >>
 • Riskhantering i ett samhällsperspektiv med fokus på tranport av farligt gods. Läs mer >>