Tjänster

Min affärsidé handlar om att hjälpa företag och myndigheter att utveckla sin förmåga att hantera olycksrelaterade risker och osäkerheter. I det stora vill jag vill förbättra mina kunders lönsamhet genom att ge dem detaljerad och nyanserad kunskap om de risker och osäkerheter som de står inför. De tjänsterna som jag erbjuder relaterar i huvudsak till:

Klicka på något av områdena ovan för att se mer om vad jag erbjuder.