Publikationer

Mina publikationer och presentationer återspeglar min kompetens på ett bra sätt och jag delar gärna med mig av det jag skriver. Det är min förhoppning att artiklarna ska ge nya infallsvinklar och en möjlighet till egen reflektion. Här finner du en blandning av vetenskapliga artiklar och rapporter samt mer populärvetenskapliga inslag. Jag ger er även en möjlighet att ta del av utbildningsmaterial som jag tagit fram.

Tidningsartiklar

Konferensbidrag

Vetenskapliga rapporter

Övriga rapporter

Presentationer och undervisningsmaterial