Kategoriarkiv: Fire Safety Design with Sprinklers

Nytt FoU-uppdrag: Fire Safety Design with Sprinklers

doktorshatt_medicin_2_small

Jag har lite spännande saker på gång. Bl.a. diskuterar jag med Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid LTH om en fortsättning på mina forskarstudier där jag i industridoktorandformat ska gå från lic. till doktor inom c:a 3 år. Ett uppstartsprojekt blir “Fire Safety Design with Sprinklers”, ett nordiskt utvecklingsprojekt med fokus på att ta fram underlag för att kunna göra tekniska byten vid installation av sprinkler (konventionell och boende).

Mitt bidrag koncentreas till en metodik för verifiering som framförallt ska kunna hantera kombinationer av tekniska byten. De insatser som  hitintills gjorts i området har haft svårt att finna en bra metod för att värdera säkerheten om flera olika avsteg görs till förmån för ett aktivt system. Jag hoppas kunna finna en väg framåt här.

Veckan avslutas med en after-work på Johan & Nyström i Malmö. Det ska bli riktigt kul!