Kategoriarkiv: Bärförmåga vid brand

Doktorandkurs i tillförlitlighetsanalys

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe kommande tre dagarna sitter jag vid skolbänken för att ta del av det senaste när det gäller konstruktioners tillförlitlighet. Det är avdelningen för konstruktionsteknik som håller en doktorandkurs i ”Reliability analysis in engineering applications” och på programmet finns mycket intressant. Det ska bli kul att återigen få dyka ner bland sannolikhetsfördelningar och statistiska modeller.

 

Tvåzonsmodeller, övertändning & enzonsmodeller

Building_7_fire

Idag är det forskaronsdag. Just nu jobbar jag med delprojekt nr 2 i mitt doktorandprojekt ”Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand” och det är dags att sätta tänderna i bränder i stora byggnader. Temperatur/tid-kurvorna som Magnusson och Thelandersson tog fram har validerats för rum upp till 100 m2 och Eurocodens parametriska brand gäller för lokaler upp till 500 m2. Men, hur ser det egentligen ut i lokaler upp till 10 000 m2? Vad karakteriserar brandförloppet i dessa. Vilka modeller är giltiga och hur ska de så centrala övertändningsbegreppet hanteras. Idag plöjer jag igenom artiklar om just tvåzonsmodeller, övertändning och enzonsmodeller. Helst av allt hade jag velat snubbla över en massa information om inträffade bränder i stora lokaler. Vem sitter egentligen på sådan!?!

RWR = 2,2 min^-1

Skärmklipp

Jag är klar med min artikel till Interflam 2013. 12 sidor, 6785 ord och en redigeringstid på drygt 51 timmar resulterar i en Rate of Word Release (RWR) på 2,2 ord/min. Då jag inte har en blankaste aning om vad RWR bör vara tog jag mig en titt på några av mina vanliga konsultprodukter:

  • Brandskyddsdokumentation (småhus) – RWR = 162 ord/min.
  • Enkel riskbedömning för ett planområde – RWR = 107 ord/min.
  • Avancerad riskanalys avseende farligt gods – RWR = 12 ord/min.

Det finns indikationer på att jag är effektivare som konsult än som forskare. Undrar vad giganter som Henrik Tehler presterar!?!

PS / Abstractet till artikeln hittar du här! / DS

Interflam 2013

image

Onsdagen den 26 juni presenterar jag den första artikeln i min kommande doktorsavhandling på Interflam 2013. Artikeln har titeln “Risk and uncertainty in current practice on structural design for fire safety”. Artikelns syfte är att gå igenom hur vid hanterar risk och osäkerheter i dagens dimensionering av brandskydd för bärande konstruktioner. Jag kommer också att lyfta blicken mot framtiden för och diskutera ramarna för vad som krävs om vi ska hantera risk på ett mer explicit sätt än vad som görs idag. Aspekter som tillförlitlighet, tid till fel, konsekvensens storlek och acceptabel risk kommer att tas upp. Hela programmet hittar du här.

Forskarmåndag

Måndagar tillbringar jag i lånat rum på LTH. Det är helig forskartid i kloka kollegors sällskap. Mitt projekt om ”Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand” har återigen nått upp till styrfart och igår hände det märkvärdiga att jag under en löptur fick en idé om hur jag ska gå vidare!  Efter dagens arbetspass har jag vägen till jullovet utstakad.

image

Nästa måndag blir det full fokus på framtidens dimensionering av bärförmåga och hur probabilistiska metoder kan användas fullt ut. Jag kommer också läsa in mig på robusthet och ett gäng artiklar som diskuterar olika aspekter kring riskacceptans, kriterier mm. Måndagen efter det glider jag över mot dimensionering av bärförmåga vid brand,  fortfarande med fokus på övergripande angreppssätt med risk i fokus.

Boverket svarar på brev om bärande…

I februari skickades ett brev till Boverket där det bl.a hävdades att det de senaste 50 åren inte funnits några formella krav på att utföra takkonstruktioner i hallbyggnader med särskild bärförmåga i händelse av brand. Författarna till brevet önskade att Boverket förtydligar hur EKS ska tolkas och det är författarnas önskemål om att den infekterade debatt som rasat i några år ska få sitt slut. Nu har Boverket svarat och Boverket delar inte författarnas uppfattning… Läs mer här:

Brevet
Boverkets svar