Forskarmåndag

Måndagar tillbringar jag i lånat rum på LTH. Det är helig forskartid i kloka kollegors sällskap. Mitt projekt om ”Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand” har återigen nått upp till styrfart och igår hände det märkvärdiga att jag under en löptur fick en idé om hur jag ska gå vidare!  Efter dagens arbetspass har jag vägen till jullovet utstakad.

image

Nästa måndag blir det full fokus på framtidens dimensionering av bärförmåga och hur probabilistiska metoder kan användas fullt ut. Jag kommer också läsa in mig på robusthet och ett gäng artiklar som diskuterar olika aspekter kring riskacceptans, kriterier mm. Måndagen efter det glider jag över mot dimensionering av bärförmåga vid brand,  fortfarande med fokus på övergripande angreppssätt med risk i fokus.