Kategoriarkiv: Fire Dynamics Simulator (FDS)

FDS6 vs FDS5

Funderar på om det är moraliskt korrekt att köra FDS5 fastän FDS6 finns, även om de revideringar av modell som gjorts inte resulterar i någon ändring av de kvantiteter som utvärderas…

FDS 6 är här!

fds6

Det har gått fyra år sedan som jag hördes talas om FDS 6 och idag släpptes versionen officiellt. Det är faktiskt den första uppdatering som NIST släpper ut av Fire Dynamics Simulator sedan version 5.5.3 som kom hösten 2010. Det är en hel del förändringar som arbetats in i koden. En hel “syns” inte utan gäller sådant som modellerna för strömning, turbulens, förbränning, värmeledning och strålning. Några av de mer intressanta förändringarna för oss som arbetar med brandskyddsprojektering är bland annat HVAC-modellen, som kan användas för att studera brandgasspridning via ventilationssystemet. Det har också skett lite ändringar avseende indatafilen. Nu måste användaren specificera bränslet med REAC och FUEL. Tidigare fanns förvalda värden som FDS använde sig av om inget annat angav. I övrigt har det gjorts några ändringar i nomenklaturen för olika former av in- och utdata.

NIST meddelar också att det kommer ta längre tid att simulera bränder med FDS 6 än vad vi är vana vid med FDS 5. Anledningen till ökad tidsåtgång är i huvudsak de förbättringar av koden som gjorts för att öka dess förmåga till att skapa tillförlitliga resultat och robusta beräkningar. Dock ges några tips på hur simuleringstiden kan minskas. Den förbättrade turbulensmodellen gör att det ofta går att använda en grövre upplösning vad som var möjligt med FDS 5. Vidare är det möjligt att “stänga av” några av de modeller som lagts till, om användaren inte är intresserad av den informationen.

Ökade ”haverier”!?!

2013-10-02 07.16.06
En debattartikel i gårdagens Ny Teknik lyfter frågan kring lättanvända datorprogram och bristande teoretiska kunskaper. Står vi inför samma ”kunskapserosion” och ett ökat antal allvarliga bränder när avancerade datormodeller för brandförloppsberäkningar blir allt lättare att använda. Eller räddas vi av den låga sannolikheten för brand…

Pyrosim 2012

Thunderhead Engineering har släppt en ny version av Pyrosim där flertalet förbättringar är gjorda. Nu finns det möjlighet att importerar DWG-filer direkt, utan att dessa omvandlas till DXF. Stödet för DXF-import har också förbättras. Jag har förstått att fler och fler använder möjligheten att importera 3D-modeller då sådan tagits fram i projekteringen. Själva editorn har också fått några nya funktioner som möjlighet att “måla” ytor med egenskaper och förbättrad anpassning av objekt till griden. Det är också möjligt att på ett enkelt sätt sammanfoga/dela domäner. Programmet är också till viss del förberett för den kommande utgivningen av FDS 6, där bl.a. stöd för simulering av brandgasspridning via ventilationssystem kommer att finnas.

Pyrosim 2012

Att jag använder Pyrosim för att bygga indatafiler till FDS är ingen nyhet, utan det är min uppfattning att programmet förenklar modellbyggnadet och gör det möjligt att komma igång ganska snabbt med beräkningar. Thunderhead Engineering som utvecklar Pyrosim meddelande nyligen vilka förändringar som väntar under 2012:

 • Stöd för FDS 6
 • Förbättrade ritverktyg
 • Stöd för modellering av ventilationssystem
 • Förbättrad importfunktion (från CAD-filer)
 • Automatisk uppdelning av beräkningsdomänen vid användning av kluster

Själv är jag lite spänd på vad modelleringen av ventilationsbrandskydd kan ge för möjligheter (och alternativ till PFS). Naturligtvis krävs en hel del validering, men integrationen av ventilationsbrandskydd i beräkningsmodellen känns intressant.

Världsledande program för brandsimulering!?!

Jag fick en inbjudan till en workshop i CFD brandsimulering som hålls i Lund den 26-27 januari 2012. Workshopen fokuserar på användning av det nya simuleringsverktyget SIMTEC, vilket i företagets reklam anses vara världsledande.

2011_10_05_capture_200000055

Programmet är en vidareutveckling av SMAFS och personen bakom mjukvaran är tekn. dr. Zhenghua Yan. Jag har aldrig själv aldrig arbetat med SMAFS eller SIMTEC, men skulle naturligtvis inte ha något emot att prova det. Kan dock inte hjälpa att jag ställer frågan kring en definition av världsledande. Innebär det att modellen är avsevärt mycket bättre än konkurrenterna (FDS, CFX, SOFIE, etc.) eller innebär det att modellen har flest användare. Jag gjorde en sökning i litteraturdatabaser över publikationer och termen “fds cfd” gav 73 träffar, vilket kan jämföras med “smafs cfd” som gav 3…

Komplexa geometrier i FDS 6

FDS 6 är som alltid på gång och nu har det släppts lite grafik som illustrerar hur komplexa geometrier kan hanteras i programmet. Tekniken kallas ”Immersed Boundary Method” och den stora frågan i sammanhanget är om utvecklarna på NIST får ordning på sådana betydelsefulla delar som värmetransport till/från dessa objekt redan när version 6 släpps?

Kvalitetsmanual för brandtekniska analyser

Nu finns den tillgänglig – kvalitetsmanualen för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar. I samband med att brandtekniska analyser ska utföras vid de svenska kärntekniska anläggningarna är det väsentligt att redovisningen av dessa utförs på ett sådant sätt så att målsättningen kan visas vara uppfylld. Detta ställer krav på att analysen utförs på ett sådant sätt att resultaten är spårbara, att rätt metod används och att slutsatserna kan beläggas utifrån den utförda analysen. Naturligtvis kan manualen användas på i princip alla typer av brandtekniska analyser, oavsett om det handlar om kärnteknik eller inte. Manualen är tänkt att underlätta arbetet med de brandtekniska analyserna där det är viktigt att arbetet präglas av:

 • Relevans
 • Spårbarhet
 • Validitet och reliabilitet
 • God hantering av osäkerheter
 • Relevant kontroll av analysen

Rapporten presenterar begränsningar vid användning av några av de vanligaste beräkningsmodellerna för brandtekniska analyser. Mycket av detta arbete fokuserar dock på modellen FDS eftersom denna är vanlig i sammanhanget. Som ett resultat av denna värdering kan det konstateras att dagens beräkningsmodeller är mindre bra på att beskriva brandförlopp som sker under syrebegränsande förutsättningar. Just sådana förutsättningar kan vara vanliga inom kärnkraftsindustrin. Rapporten innehåller även en checklista för att bedöma om beräkningar med FDS följer god praxis inom området.

Workshop CFD

image

Brandskyddslaget och WSP står som värdar för en workshop om CFD som hålls idag i Stockholm. Initiativet kan nog beaktas som förhållandevis unikt och syftar till att reflektera över branschpraxis och föra tillämpningen av ny kunskap ytterligare ett steg framåt när det gäller användningen av fältmodeller vid brandtekniska dimensionering. Programmet består av korta anföranden inom ett specifik område som följs av diskussioner och grupparbeten. Vi kommer bl.a. att behandla:

 • State-of-the-art
 • Vindpåverkan
 • Egenkontroll och kvalitetssäkring av beräkningar
 • Behov av reviderade beräkningar
 • Presentation mot kund
 • FED och acceptanskriterier (min egen lilla punkt)

Det finns stora likheter med det danska initiativet “CFD Best Practice”. Förhoppningsvis kan detta arbete vara ett första steg i en svensk, branschgemensam praxis – kanske under BIV:s vingar. Stockholm verkar bjuda på 22 grader, sol och måttlig vind. Så den avslutande båtmiddagen på Mälaren har goda förutsättningar att bli riktigt lyckad.