Pyrosim 2012

Thunderhead Engineering har släppt en ny version av Pyrosim där flertalet förbättringar är gjorda. Nu finns det möjlighet att importerar DWG-filer direkt, utan att dessa omvandlas till DXF. Stödet för DXF-import har också förbättras. Jag har förstått att fler och fler använder möjligheten att importera 3D-modeller då sådan tagits fram i projekteringen. Själva editorn har också fått några nya funktioner som möjlighet att “måla” ytor med egenskaper och förbättrad anpassning av objekt till griden. Det är också möjligt att på ett enkelt sätt sammanfoga/dela domäner. Programmet är också till viss del förberett för den kommande utgivningen av FDS 6, där bl.a. stöd för simulering av brandgasspridning via ventilationssystem kommer att finnas.