Författararkiv: Fredrik

En sista julhälsning…

I oktober firade Wuz 10 år, en spännande, utmanade och lärorik del av mitt yrkesliv som nu är på väg in i en annan fas. Framöver finns jag på en helt annan adress, i en helt annorlunda organisation med helt annorlunda arbetsuppgifter. Briab, här kommer jag!

Wuz.se kommer att byggas om och flyttas till arkivet. Även om bloggen har haft sina glansdagar tänker jag fortsätta skriva och dela med mig av min kunskap och erfarenhet framöver. Kanske blir det på Linkedin, eller via fredriknystedt.se. Oavsett så är det via Linkedin som du får reda på hur det blir. Håll gärna kontakt med mig där!

God jul och gott nytt år!

Sugen på att bli min kollega? Briab kommer inom kort att annonsera lediga tjänster i Malmö/Lund. Vi söker i första hand nya kollegor med fokus på riskhantering. Är du smart hör du av dig innan alla andra… ;-)

Farligt gods i Borås Stad

presentation-boras-stad-farligt-gods

Även om mitt engagemang i Wuz sjunger på sista versen har jag en del viktiga uppdrag att slutföra, där bland ett arbete med en översiktlig riskanalys av farligt gods i Borås Stad. I maj startade jag upp arbetet och nu i november närmar vi oss en slutrapport. Uppdraget går ut på att undersöka individ- och samhällsrisknivåer längs med transportleder för farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad. Med utgångspunkt i dessa risknivåer presenteras  skyddsavstånd som är unika för transportleden och den angivna hastighetsbegränsningen.Naturligtvis ger vi möjlighet att även kombinera något kortare skyddsavstånd med olika säkerhetshöjande åtgärder.

Syftet med arbetet är minska på antal onödiga riskanalyser och i stället hitta de planer där särskild vikt måste läggas på riskfrågorna. Exempel på sådana fall är platser där flera transportleder för farligt gods sammanfaller, eller då det rör sig om byggnader med mycket stort skyddsbehov, lika resonemanget med brandteknisk byggnadsklass Br0. Det har inte varit helt enkelt då det är många svåra frågor att hantera. Till min hjälp har jag ett nära samarbete med planarkitekter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och brandingenjörer från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Nu återstår enbart detaljer innan arbetet kan börja användas på riktigt. Visserligen ganska viktiga detaljer som hur vi ska agera i situationer när risknivån är så pass låg att det utifrån dess värde inte krävs något som helst skyddsavstånd…

Wuz firar 10 år!

I oktober 2006 lämnade jag ØSA för att dra igång Wuz. En ganska vild chansning driven av en önskan att skapa något eget som skulle fortsätta att forma mig till den ingenjör jag ville bli. Min företagsidé har aldrig varit inriktad på tillväxt och helhetslösningar. I stället har jag valt att nischa mig mot det analysarbete som krävs för att verifiera att säkerheten är tillfredsställande när vi planerar vår markanvändning och uppför och utvecklar våra byggnader. Och nog tycker jag att det gått ganska bra! Jag har haft förmånen att jobba med flera mycket intressanta projekt, inte minst den stora revideringen av BBR och underlaget till BBRAD samt nu senast som teknikansvarig för Brand, risk och säkerhet i detaljprojekteringen av Västlänken. Det har varit tio fantastiska år som egenföretagare, men 10-årsjubileet innebär också att det nu är dags för mig att gå in i en ny spännande fas

20160929_172154.jpg

Jag har alltså beslutat mig för att avveckla min konsultverksamhet i Wuz. Om några veckor tar jag klivet in som FoU-ansvarigBriab. En liten försiktig fråga i slutet av sommaren har lett till givande diskussioner och det är med stor tillförsikt som jag blickar mot framtiden. Att arbeta med utvecklingsfrågor i gränslandet mellan forskning och tillämpning är en drömtjänst för mig. Att sedan Briab är inne i en oerhört intressant och expansiv fas är ett extra stort plus i kanten. Visionen att leda branschen är något jag helhjärtat ställer mig bakom.

Briab, med sitt ursprung inom brandskydd, är idag ett företag som tar sig an alla former av uppdrag inom riskhantering. Jag hoppas verkligen att mina befintliga kunder tar vara på möjligheten att använda sig av Briabs omfattande utbud av konsulttjänster inom brandskyddsteknisk projektering, systematiskt brandskyddsarbete, analys och riskhantering för offentliga och kommersiella verksamheter samt inom samhällsplanering och miljöarbete.

Jag ser också fram emot att jobba i ett större sammanhang med människor från olika bakgrunder och med skiftande specialistkompetenser där vi tillsammans bidrar och stöttar varandra. Briab är idag runt åttio personer och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Norrköping, Borlänge och Gävle. I och med att jag kliver på tåget kommer vi nu även finnas representerade i Skåne.

Min övergång från Wuz till Briab kommer att ske successivt. Alla uppdrag som påbörjats inom ramen för Wuz kommer att slutföras inom ramen för Wuz.

Fortsätt gärna att ringa eller skicka e-post så ska jag vägleda dig rätt!

Hänsyn till känsliga personer i riskbedömningar

2016-07-05-13-26-05

Jag hjälper AB Tetra Pak med en riskbedömning av deras kylanläggning där ammoniak används som köldmedium. Ammoniak är ett energieffektivt ämne, men samtidigt är det toxiskt och det ställs höga säkerhetskrav på anläggningen. I arbetet med att bedöma tänkbara konsekvenser vid ett ammoniakutsläpp har jag funderat en del på gränsvärden och hur dessa ska tillämpas. I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges särskilda bestämmelser för anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och i ett allmänt råd om skyldigheter vid farligt verksamhet (MSBFS 2014:2) förtydligar MSB vad som är att beakta som allvarliga skador:

  • Med allvarliga skador på människor menas dödsfall eller svåra skador som kräver vård och rehabilitering.
  • Vid bedömningen av om allvarliga skador på människor kan uppstå bör särskild hänsyn tas till om det i omgivningen finns någon känslig verksamhet eller boendeform, t.ex. barnomsorg, skola, äldreboende eller vårdinrättning.

Eftersom jag gärna använder mig att en probitfunktion för att beskriva skadeutfallet på ett givet avstånd från utsläppspunkten trodde jag att jag tog hänsyn till person med olika känslighet. Probitfunktionen utgår från dos (koncentration x tid) för att bedöma det procentuella skadeutfallet. Exempelvis kan ett utsläpp medföra att 46 % upplever irritation, 53 % lätta skador och 1 % svåra skador i en viss punkt för ett givet utsläpp. Jag tolkade detta som att de 1 % som får svåra skador är de mer känsliga personerna av den population som exponeras för utsläppet. Men, jag hade fel.

Probitkonstanterna som anges i t.ex. ”FOA-handboken” gäller för friska personer och inte för personer med ökad känslighet, t.ex. barn, äldre eller de med olika sjukdomar. FOI har tittat närmre på detta och nyligen publicerat nya probitkonstanter som tar hänsyn till känsliga personer. Dessa probitkonstanter utgår från AEGL-data och kan användas för att uppskatta skadeutfallet för personer med olika känslighet. Figuren nedan visar i skillnad på riskområde och skillnaden är stor. Mina egna beräkningar visar på ett liknande resultat. T.ex. ger ett möjligt scenario ett skyddsavstånd på 200 m om jag utgör från friska personer och 350 m om jag i stället tar hänsyn till mycket känsliga individer. En påtaglig skillnad nödvändig att beakta.

friska-kansliga-och-mycket-kansliga-individer

Äntligen tid för en fikapaus

Ut i vår hage

Efter ett år av mycket intensivt arbete med Västlänken där jag, som underkonsult till ÅF, har ett teknikansvar för brand, risk och säkerhet finns äntligen tid för en fikapaus i stillhet. I flera månader har jag längtat efter att få sitta ner med en kopp kaffe och läsa favoritserien Uti vår hage. Station Haga – en av de tre entreprenader som vi arbetar med – genomgår slutkontroll inför leverans till Trafikverket. Arbetet med övriga entreprenader är nästan i hamn. Några detaljer gällande styrning ska sättas och vi ska revidera den övergripande riskanalysen så att den stämmer överens med aktuell utformning. Slutet närmar sig och det känns riktigt tillfredsställande…

 

Dessa branddörrar…

Utkiken tipsade om ett intressant videoklipp om branddörrar i sitt senaste nyhetsbrev. I filmen får vi se hur tre olika dörrar uppträder i samband med ett brandtest. Den ena dörren (A) har ett felaktigt glas, den andra dörren (B) har rätt glas och är installerad helt enligt montageanvisningarna och den tredje dörren (C) har ett vanligt brevinkast och är inte tätad på rätt sätt.

Riktlinjer för skyddsavstånd i Norrbotten

Jag har under de senaste två åren bistått Länsstyrelsen i Norrbotten med underlagsmaterial till deras riktlinjer gällande skyddsavstånd till transportleder för farligt gods som publicerades i somras. Riktlinjerna ger kommunerna vägledning i planeringsarbetet intill vägar och järnvägar och har en större grad av flexibilitet än vad vi har sett tidigare. I riktlinjerna anges s.k. uppmärksamhetsavstånd vilka kan användas för en inledande bedömning huruvida risker med transport av farligt gods behöver beaktas ytterligare:

uppmärkamhet

Om en planerad bebyggelse eller verksamhet ligger bort uppmärksamhetsavståndet krävs inga ytterligare övervägande. Om avståndet är kortare, exempelvis 70 m från järnvägen går det att göra ytterligare bedömningar med hjälp av tabeller där kommunen med hjälp av antal transporter/dygn och aktuell verksamhet kan bedöma skyddsavståndet:

jvg

Skulle det visa sig att aktuellt avstånd ligger inom skyddsavståndet är det möjligt att fördjupa bedömningen genom att direkt kunna se effekten av två vanligt förekommande säkerhetshöjande åtgärder. I Norrbottens län skapar orter med gruvdrift en unik situationen. Inom orten sker betydligt fler transporter av massexplosiva ämnen än vad den nationella statistiken anger. Därför särbehandlas dessa orter i riktlinjerna med relativt långa skyddsavstånd som följd.

Västlänken – teknikansvarig för brand, risk & säkerhet

stationstunneln-2-1440x570-1223-1440x570

Strax innan semestern fick jag ett nytt, omfattande och mycket spännande uppdrag. Jag kommer under det närmsta året att stötta ÅF Infrastructure och deras arbetet med Västlänken – Göteborgs motsvarighet till Malmös Citytunnel och Stockholms Citybanan. Min roll blir att vara teknikansvarig för området Brand, risk & säkerhet där jag tillsammans med brandingenjörer från ÅF kommer att upprätta brandskyddsbeskrivningar och verifiera brandskyddets utformning. En omfattande systemhandling finns redan och vår uppgift koncentreras till praktiska lösningar samt att hantera en del förändringar som gjorts efter systemhandlingens färdigställande. Jag är stolt och glad över att få medverka i ett infrastrukturprojekt av denna storlek och ser framemot ett intressant och utvecklande år.