Farligt gods i Borås Stad

presentation-boras-stad-farligt-gods

Även om mitt engagemang i Wuz sjunger på sista versen har jag en del viktiga uppdrag att slutföra, där bland ett arbete med en översiktlig riskanalys av farligt gods i Borås Stad. I maj startade jag upp arbetet och nu i november närmar vi oss en slutrapport. Uppdraget går ut på att undersöka individ- och samhällsrisknivåer längs med transportleder för farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad. Med utgångspunkt i dessa risknivåer presenteras  skyddsavstånd som är unika för transportleden och den angivna hastighetsbegränsningen.Naturligtvis ger vi möjlighet att även kombinera något kortare skyddsavstånd med olika säkerhetshöjande åtgärder.

Syftet med arbetet är minska på antal onödiga riskanalyser och i stället hitta de planer där särskild vikt måste läggas på riskfrågorna. Exempel på sådana fall är platser där flera transportleder för farligt gods sammanfaller, eller då det rör sig om byggnader med mycket stort skyddsbehov, lika resonemanget med brandteknisk byggnadsklass Br0. Det har inte varit helt enkelt då det är många svåra frågor att hantera. Till min hjälp har jag ett nära samarbete med planarkitekter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och brandingenjörer från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Nu återstår enbart detaljer innan arbetet kan börja användas på riktigt. Visserligen ganska viktiga detaljer som hur vi ska agera i situationer när risknivån är så pass låg att det utifrån dess värde inte krävs något som helst skyddsavstånd…