Kategoriarkiv: Forskarstudier

Forskarveckan gav mersmak

bro2_600x406

Förra veckan ägnades helt och hållet åt mitt forskningsprojekt om riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand. Möjligheten till en forskarvecka var verkligen lyckad och jag har fått ett ordentligt avstamp mot den beskrivande modell för brandförlopp i stora byggnader som jag håller på att ta fram.

En stor byggnad är en sådan som faller utanför Eurocodes giltighetsområde, dvs. när golvytan är större än 500 kvm och takhöjden högre än 4 m. Konkret saknas det bra modeller för dessa byggnader och jag kommer med hjälp av numeriska experiment försöka hitta brytpunkten i form av byggnadsstorlek när brandförloppet går från ett bränslestyrt förlopp till en accelererande utveckling mot övertändning och en fullt utvecklad brand. Med en hyfsat klar väg framåt känns forskningen mindre frustrerande än på länge och som tur är kommer det en forskaronsdag redan i morgon.

Forskning vs. konsultarbete

creativeprocess

Något som frustrerade mig ordentligt i början av mina forskarstudier var att det i forskningen inte finns någon utstakad väg som leder rakt fram till lösningen. Detta skiljer sig väsentligt från vardagligt konsultarbete, där i princip både metod och lösning är känd från början. Det gäller bara att börja arbeta och ta fram detaljerna. Sällan bjuds det på stora överraskningar.

Forskaronsdagarna är helt annorlunda. Här vet jag vad jag skulle vilja uppnå, men jag har endast en svag aning om hur det ska gå till. Jag har ingen metod och ingen känd lösning. Jag kastas mellan hopp och förtvivlan, även om jag för tillfället är vi ganska gott mod. Äntligen har jag börjar komma något på spåren. Kanske kan jag dra upp de viktigaste detaljerna i min kommande modell för brandförlopp i stora byggnader redan i eftermiddag. Eller så kastas jag tillbaka på ruta ett och börjar om…

Tvåzonsmodeller, övertändning & enzonsmodeller

Building_7_fire

Idag är det forskaronsdag. Just nu jobbar jag med delprojekt nr 2 i mitt doktorandprojekt ”Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand” och det är dags att sätta tänderna i bränder i stora byggnader. Temperatur/tid-kurvorna som Magnusson och Thelandersson tog fram har validerats för rum upp till 100 m2 och Eurocodens parametriska brand gäller för lokaler upp till 500 m2. Men, hur ser det egentligen ut i lokaler upp till 10 000 m2? Vad karakteriserar brandförloppet i dessa. Vilka modeller är giltiga och hur ska de så centrala övertändningsbegreppet hanteras. Idag plöjer jag igenom artiklar om just tvåzonsmodeller, övertändning och enzonsmodeller. Helst av allt hade jag velat snubbla över en massa information om inträffade bränder i stora lokaler. Vem sitter egentligen på sådan!?!

RWR = 2,2 min^-1

Skärmklipp

Jag är klar med min artikel till Interflam 2013. 12 sidor, 6785 ord och en redigeringstid på drygt 51 timmar resulterar i en Rate of Word Release (RWR) på 2,2 ord/min. Då jag inte har en blankaste aning om vad RWR bör vara tog jag mig en titt på några av mina vanliga konsultprodukter:

  • Brandskyddsdokumentation (småhus) – RWR = 162 ord/min.
  • Enkel riskbedömning för ett planområde – RWR = 107 ord/min.
  • Avancerad riskanalys avseende farligt gods – RWR = 12 ord/min.

Det finns indikationer på att jag är effektivare som konsult än som forskare. Undrar vad giganter som Henrik Tehler presterar!?!

PS / Abstractet till artikeln hittar du här! / DS

Interflam 2013

image

Onsdagen den 26 juni presenterar jag den första artikeln i min kommande doktorsavhandling på Interflam 2013. Artikeln har titeln “Risk and uncertainty in current practice on structural design for fire safety”. Artikelns syfte är att gå igenom hur vid hanterar risk och osäkerheter i dagens dimensionering av brandskydd för bärande konstruktioner. Jag kommer också att lyfta blicken mot framtiden för och diskutera ramarna för vad som krävs om vi ska hantera risk på ett mer explicit sätt än vad som görs idag. Aspekter som tillförlitlighet, tid till fel, konsekvensens storlek och acceptabel risk kommer att tas upp. Hela programmet hittar du här.

Frustrerad, men nöjd!

Sliter med en kurs i byggnadsmekanik. 28 räkneuppgifter i första läsveckan. Kämpade nyss i 1,5h med en av dem. Inser att det kommer ta tid… Är dock ganska nöjd då svaret blev rätt (på 3:e försöket)…