Interflam 2013

image

Onsdagen den 26 juni presenterar jag den första artikeln i min kommande doktorsavhandling på Interflam 2013. Artikeln har titeln “Risk and uncertainty in current practice on structural design for fire safety”. Artikelns syfte är att gå igenom hur vid hanterar risk och osäkerheter i dagens dimensionering av brandskydd för bärande konstruktioner. Jag kommer också att lyfta blicken mot framtiden för och diskutera ramarna för vad som krävs om vi ska hantera risk på ett mer explicit sätt än vad som görs idag. Aspekter som tillförlitlighet, tid till fel, konsekvensens storlek och acceptabel risk kommer att tas upp. Hela programmet hittar du här.