Tvåzonsmodeller, övertändning & enzonsmodeller

Building_7_fire

Idag är det forskaronsdag. Just nu jobbar jag med delprojekt nr 2 i mitt doktorandprojekt ”Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand” och det är dags att sätta tänderna i bränder i stora byggnader. Temperatur/tid-kurvorna som Magnusson och Thelandersson tog fram har validerats för rum upp till 100 m2 och Eurocodens parametriska brand gäller för lokaler upp till 500 m2. Men, hur ser det egentligen ut i lokaler upp till 10 000 m2? Vad karakteriserar brandförloppet i dessa. Vilka modeller är giltiga och hur ska de så centrala övertändningsbegreppet hanteras. Idag plöjer jag igenom artiklar om just tvåzonsmodeller, övertändning och enzonsmodeller. Helst av allt hade jag velat snubbla över en massa information om inträffade bränder i stora lokaler. Vem sitter egentligen på sådan!?!