FDS 6 är här!

fds6

Det har gått fyra år sedan som jag hördes talas om FDS 6 och idag släpptes versionen officiellt. Det är faktiskt den första uppdatering som NIST släpper ut av Fire Dynamics Simulator sedan version 5.5.3 som kom hösten 2010. Det är en hel del förändringar som arbetats in i koden. En hel “syns” inte utan gäller sådant som modellerna för strömning, turbulens, förbränning, värmeledning och strålning. Några av de mer intressanta förändringarna för oss som arbetar med brandskyddsprojektering är bland annat HVAC-modellen, som kan användas för att studera brandgasspridning via ventilationssystemet. Det har också skett lite ändringar avseende indatafilen. Nu måste användaren specificera bränslet med REAC och FUEL. Tidigare fanns förvalda värden som FDS använde sig av om inget annat angav. I övrigt har det gjorts några ändringar i nomenklaturen för olika former av in- och utdata.

NIST meddelar också att det kommer ta längre tid att simulera bränder med FDS 6 än vad vi är vana vid med FDS 5. Anledningen till ökad tidsåtgång är i huvudsak de förbättringar av koden som gjorts för att öka dess förmåga till att skapa tillförlitliga resultat och robusta beräkningar. Dock ges några tips på hur simuleringstiden kan minskas. Den förbättrade turbulensmodellen gör att det ofta går att använda en grövre upplösning vad som var möjligt med FDS 5. Vidare är det möjligt att “stänga av” några av de modeller som lagts till, om användaren inte är intresserad av den informationen.