FDS6 vs FDS5

Funderar på om det är moraliskt korrekt att köra FDS5 fastän FDS6 finns, även om de revideringar av modell som gjorts inte resulterar i någon ändring av de kvantiteter som utvärderas…