Mitt doktorandprojekt

Sedan ett drygt halvår arbetar jag till 60 % med forskningsprojekt om ”Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand” som i slutet av 2013 förhoppningsvis ska göra mig till teknisk doktor. Jag har ägnat våren till att läsa på om allt som rör ämnet och börjar nu så smått skriva på min första artikel (av totalt tre) som blir en del av avhandlingen. Vad är det då tänkt att jag ska hitta på? I min ansökan till BRANDFORSK står följande.

Målsättning:

  • Utveckla innebörden av egenskapskravet ”byggnadens bärförmåga kan antas bestå under en bestämd tid.
  • Utveckla en dimensioneringsmetodik för stora byggnader.
  • Undersöka och om möjligt ta fram metoder för att hantera aktiva system.

Genomförande:

  • Riskbegrepp vid dimensionering av bärförmåga vid brand.
  • Dimensionering av bärförmåga vid brand i stora byggnader.
  • Metoder för hantering av aktiva system vid dimensionering av bärförmåga vid brand.

Just nu jobbar jag alltså med min första artikel som kommer att beskriva nuvarande dimensioneringssystem med fokus på hur risk hanteras, dvs. på vilket sätt man beaktar frekvenser och konsekvenser, samt hur man hanterar osäkerheter.