Storbrand i flerbostadshus av trä

I början av maj brann två flerbostadshus på vardera sex våningar ner i Richmond, Kanada. Branden blev verkligen spektakulär, både när det gäller dess storlek och det faktum att det var de första husen i trä som uppfördes i Kanada sedan byggreglerna ändrats för att tillåta träbyggnader med fler än fyra våningsplan. Husen som med totalt 188 lägenheter var visserligen under uppförande och därmed fanns en hel del av byggnadens brandskydd inte på plats. Men, jag har svårt att låta det faktum att byggnaderna var under uppförande ursäkta brandens stora omfattning.

Än så länge vet man inte mycket om brandorsaken, men då branden startade ganska sent, kring 21:30 är det inte omöjligt att misstänka att den skulle vara anlagd. Oavsett, denna brand aktualiserar åter frågan om brandskydd under byggnation. Hur ska en byggnad skyddas under uppförandet? Bygger vi i betong är det en sak, men när konstruktionsmaterialet är brännbart kommer det ställa helt andra krav på “brandsäkring” efterhand som bygget framskrider. Det spelar ingen roll att den färdiga byggnaden har tändskyddande beklädnad och sprinklersystem, om den står oskyddad under en stor del av byggtiden.

Jag har tidigare varit engagerad projekteringen av kv. Ekorren i Skellefteå. Projektet som stod klart 2010 omfattar bl.a. ett flerbostadshus av i trä. Skillnaden mellan projektet i Richmond och det i Skellefteå är att kv. Ekorren uppförts med prefabricerad moduler som lyfts på plats. Därmed finns det ingen hålrum och exponerade konstruktionsdelar som skulle få bygget att likna en gigantisk träribbstapel. I modulerna finns sprinklersystemet förinstallerat och redo att sättas i drift så fort det finns tillgång till vatten. Denna byggteknik är ett exempel på hur träbyggnader kan uppföras på ett mer brandsäkert sätt än vad som var fallet i Richmond.

PS / Branden i Richmond är inte unik. Läs mer här / DS