Struliga ekvationer i Eurocode 1991-1-2

I tre dagar har jag suttit med Eurocode 1991-1-2 och dess ”parametric fire” och de ekvationer som ska användas för att ta fram temperatur-tid kurvor i samband med dimensionering med naturligt brandförlopp. Detta borde vara enkelt, men då ekvationerna är fulla av villkorssatser blir Excelprogrammeringen inte helt enkel. Den stora skillnaden ligger i om branden är ventilations- eller bränslekontrollerad, vilket förvisso avgörs genom att kontrollera tiden för maximal temperatur med en antagen minsta tid (15-25 min beroende på brandens tillväxthastighet).

Redan här blir det lite svajigt. Har verkligen tidpunkten för maximal temperatur en så pass tydlig koppling till brandens tillväxthastighet i det tidiga brandförloppet? Oavsett så ger standarden olika innebörd för samma variabelnamn, något som förvirrar hur avsvalningsfasen ska beräknas. Att det sedan finns en hel del kritik mot kurvorna är en annan sak.