Nytt Brandforskprojekt om lokala bränder

Brandforsk har beviljat anslag till ett projekt om påverkan av lokal brand på konstruktioner. SP är utförare och syftet med projektet är att ta fram en modell för beräkning av brandpåverkan från lokala bränder, det vill säga bränder som kan vara intensiva men som sker i stora utrymmen där övertänd brand är osannolik eller fysikaliskt omöjlig. I vissa fall kan det också vara intressant att studera påverkan från en brand redan innan övertändning, för att kunna göra en mer nyanserad analys av till exempel personsäkerhet vid utrymning.

Jag tycker att projektet känns vettigt framförallt då det är en hel del diskussion kring brandförlopp i stora byggnader där övertändning känns osannolikt, åtminstonde den typ av övertändning som behövs för att kunna tillämpa exempelvis de parametriska brandkurvorna i Eurocode.