Boverket bjuder in till diskussionträff om BBR

Den 31/5 och 1/6 håller Boverket diskussionsträffar om brandavsnittet i BBR. Boverket har initierat en revidering av byggreglerna där målet är verifierbara funktionskrav. De nya reglerna ska finnas framme någon gång 2010-2011. Nu ges de som ska använda de framtida reglerna möjlighet att komma med synpunkter på arbetet. Inbudan hittar du här.