Brandkonsultföreningen

I veckan fick jag en kallelse till ett konstituerande årsmöte i branschföreningen ”Brandkonsultföreningen”. Flera av konsultbranschens företagsledare har under hösten haft diskussioner om att bilda en egen branschförening som ska tillvarata konsultföretagens intressen mot myndigheter, media och den marknad som brandkonsulten verkar på. Föreningens syfte är att främja brandkonsultföretagens marknad och anseende, genom att verka för en väl fungerande marknad där aktörerna håller en hög nivå på sina arbeten.

Föreningen ska inte förväxlas med Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV som är en ideel förening med syfte att verka för ett gott brandskydd i samhället. BIV är samtidigt en underavdelning (Chapter nr 47) till Society of Fire Protection Engineers. I BIV samlas brandingenjörer verksamma inom bl a räddningstjänst, universitet, försäkringsbolag/försäkringsmäklare och brandskyddstekniska konsultföretag.