Campus Lund

Idag var jag på ett informationsmöte om Campus Lund och möjligheten att utveckla det norra universitetsområdet till en blandning mellan verksamheter, boende och service. Jag arbetar för närvarande med en riskutredning som belyser frågan hur just bostäder och kemikaliehanterande FoU-verksamhet kan samlokaliseras.

Riskutredningen är inte helt enkel då den ska beakta en så pass föränderlig verksamhet som forskning och därför har jag utgått från ett antal karakteristiska olycksscenarier, vilka får utgöra en slags mätstock för en dimensionerade omgivningspåverkan. Generella rekommendationer på skyddsavstånd ges med utgångspunkt i dessa scenarier. Men, alla verksamheter kan inte behandlas generellt. Därför omfattar utredningen även en djupdykning i riskerna med några specifika verksamheter som Fysicum och Kemicentrum.