Fire Protection Engineering, spring 2007

Vårnumret av SFPE:s ”Fire Protection Engineering” finns ute nu. Temat denna gång är ”Fire Protection Engineers and the Regulatory Process”. Flera artiklar handlar om validering av modeller för beräkning av brandförlopp, vilket borde vara av intresse för alla!