Handbok i analytisk dimensionering

BBR 20XX kommer innehålla två handböcker. En om förenklad dimensionering och en om analytisk dimensionering. Vid arbetsgruppsmötet i juni tilldelades jag uppgiften att arbeta fram handboken för analytisk dimensionering – en uppgift som jag tar på största allvar och är riktigt stolt över. Arbetet kommer bedrivas i samarbete med Johan Lundin (WSP) och Håkan Frantzich (Brandteknik, LTH).

Handboken kommer troligen få status som ett allmänt råd, vilket innebär att den blir normgivande. Projekterande brandingenjör kommer fortfarande att få göra på ett annat sätt, men bevisbördan att detta ”andra” sätt är en minst lika bra tillvägagångssätt som det som presenteras i handboken. Främsta syftet med handboken är att göra analytisk dimensionering tydligare och mindre spretig än vad den är idag, se figuren nedan.

Analytisk dimensionering IDAG

Med BBR 20XX och de båda handböckerna i förenklad respektive analytisk dimensionering är förhoppningen att det ska bli en mer konsekvent dimensionering där samhället (genom Boverket) tar ansvar för att ange kravnivåer och dimensionerande värden. Begrunda nedanstående figurer så får du en principiell idé om mål och syfte med handboksarbetet.

Analytisk dimensionering IMORGON 

Det är viktigt att poängtera att handboksarbete görs med utgångpunkt i befintlig forskning, med befintliga metoder och med vedertagna lösningar. Det ska bli en handfast och konkret handbok som underlättar vardagen för både projektör och kontrollant. Har du synpunkter på handboksarbetet så hör gärna av dig. Nu är rätt tid!

En tanke kring ”Handbok i analytisk dimensionering

  1. Pingback: Wuz » Wuz v 02

Kommentarer är stängda.