Just nu…

När jag drog igång Wuz höll jag ganska länge tag i traditionen att varje vecka skriva några rader om vad jag arbetar med just nu och vilket kaffe som ligger i kvarnen.

image2

Det var ett tag sedan sist och jag funderar på att återigen införa traditionen. Det känns dock lite knäppt att börja på en torsdag. Därför får det bli några korta rader om vad jag gör just nu i stället:

  • Riskinventering av kv. Kugghjulet (utmed Öresundsvägen i västra Lund) där JM funderar på att bygga bostäder.
  • Brandskyddsprojektering av flerbostadshus i Mariefred på uppdrag av Derome Hus AB.
  • Samlad riskbedömning för Helsingborgs Hamn AB inom ramen för deras skyldighet enligt LSO 2 kap 4 § (farlig verksamhet).

Veckans kaffe: “Espresso – Plus minus 20°” av kafferostare Per Nordby.