Mer om 7:e internationella konferensen om ”Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods”

SFPE har nu satt ihop ett program för konferensen och tycker att du ska anmäla dig. Som jag skrivit tidigare handlar mitt bidrag om höga byggnader, och jag är inte ensam. En snabb genomgång visar på hela sju presentationer med det temat. Intressant!