Säkra järnvägstransporter av farligt gods

Banverket och Räddningsverket har tagit fram en ny version av skriften ”Säkra järnvägstransporter av farligt gods”. Skriften utgör ett underlag till samhälls- och järnvägsplaneringen. Bla får du veta att bebyggelsefritt avstånd till järnvägen ska vara minst 30 m för att kunna genomföra räddningsinsatser, samt ha en beredskap att fylla på med riskreducerande åtgärder om plansituationen kräver det i framtiden.