Nattklubbsbranden i Perm

Helgens tragiska brand på nattklubben i Perm (Ryssland) väcker en del tankar. Återigen inträffar en brand med katastrofal utgång genom en kombination av oaktsamhet och lättantändlig inredning. Branden i Perm liknar den som inträffade på Station Night Club på Rhode Island för några år sedan. Där handlade om pyroteknik som antänt väggar bekläda med polyuretanskum. Branden liknar också den som inträffade i Bangkok för snart ett år sedan. Här var det också pyroteknik och lättantändliga material som orsakade den snabba och tragiska branden. Vittnesuppgifter från Perm säger “…I saw drops falling off the ceiling and then there was a lot of smoke…” Troligen har det suttit trädliknande grenar av plast i taket vilka bidrog till det mycket snabba brandförloppet.

image 

Listan över bränder i nattklubbmiljöer som har gått riktigt dåligt kan göras lång. Frågan är bara hur vi ska hantera detta? Räcker det med LSO som anger ansvariga och deras skyldigheter, eller måste vi helt enkelt uppföra dessa byggnader på ett sådant sätt att det byggnadstekniska brandskyddet utförs för att skydda personer mot den oaktsamhet som så ofta förekommer i dessa miljöer?

Branden i Perm skulle kunna inträffa var som helst i Sverige under den kommande månaden när nattklubbar dekoreras inför julen. Egentligen borde svaret vara ganska enkelt. Låt ägare till dessa lokaler betala för ett bättre byggnadstekniskt brandskydd (läs sprinkler). Med en sprinkleranläggning hade inte Station Night Club lett till dödlig utgång och troligen inte heller någon annan av de senaste årens katastrofala nattklubbsbränder.