Remissutgåvan av BBR21

Boverket skickade i veckan ut kommande BBR21 på remiss. Många kritiserar Boverket för att vara lite väl flitiga med att ge ut nya utgåvor av BBR och till viss del håller jag med. Men, när det i huvudsak handlar om förtydliganden kan inte en revidering av BBR vara annat än godhjärtad. När det gäller avsnitt 5 om brandskydd så föreslår Boverket bl.a. följande ändringar:

  • Förtydligande avseende möjlighet till tekniskt byte avseende sektionering av stora byggnader vid installation av sprinkler.
  • Ny verksamhetsklass (Vk3B) för gemensamhetsboende vilket resulterat i förändringar av flera föreskrifter i BBR 5:3.
  • Barnomsorg på kvälls- och nattetid anses tillhöra verksamhetsklass 5A, vilket lett till en förändring om att det krävs automatiskt brand- och utrymningslarm i dessa lokaler (i stället för brandvarnare).
  • Möjlighet att använda utrymningsväg direkt till det fria som enda utrymningsväg i mindre bostadslägenheter i ett plan som tillhör Vk5B.
  • Förtydligande avseende avskiljning mot loftgångar

Boverket vill gärna ha era synpunkter på förslaget till ändring av BBR. Du har till den 13 november på dig att lämna svar. Då jag tidigt i höstas bistod Boverket med ett underlag till utformningen av brandskyddet i Vk3B kommer jag att skriva mer om denna verksamhetsklass i ett kommande blogginlägg.