Rikstermbanken

Dagens tips blir den spännande “Rikstermbanken”, Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden, självklart en hel del relaterat till byggande. I BBR avsnitt 1.6 om Terminologi står:

”Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dessa föreskrifter och allmänna råd, har den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC.”

Nu hittar du denna publikation hur lätt som helst på nätet.