Stort intresset för cellplastträffen

Fasad med bränd cellplast

Den 12:e maj arrangerar BIV en informationsträff om cellplast som byggmaterial. 30 anmälda hitintills, men det finns platser kvar så släng iväg din anmälan.

Bygg brandsäkert med cellplast

Härmed inbjudes Ni till att delta på en BIV-infoträff som arrangeras av Er lokala BIV-grupp – Malmöregionen. Denna gång fokuserar vi på cellplast då det finns många frågetecken kring innebörden av att använda cellplast i tak och väggar. Brandkonsulter är osäkra på utformningen och räddningstjänst samt försäkringsbolag är fundersam över konsekvenserna vid brand, samtidigt som byggföretagen uppskattar materialet.

Vi vill försöka belysa denna fråga utifrån flertalet aspekter med syfte att finna säkra lösningar. Vi vill också motarbeta myter samt fokusera på de detaljer som är avgörande för att användning av cellplast ska vara brandsäker.

På träffen kommer representanter från Sundolitt AB ge sin syn på brandsäker användning av cellplast och Sören Isaksson från Willis AB kommer att ge försäkringsbranschens syn på materialet. Eventuellt kommer en representant från räddningstjänsten att belysa viktiga erfarenheter i samband med inträffade bränder.

Mötet går av stapeln den 12 maj 2009 på Tyréns kontor i Malmö (Isbergs gata 15). Mötet börjar kl. 16.00 och vi räknar med att vara klara till kl. 17.30.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan, till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. Medlemskap krävs, men kan tecknas innan anmälan, läs mer på http://www.sfpe-biv.se.

Antalet platser är tyvärr begränsat till 40 st så först till kvarn gäller. Anmälan ska ske senast 5 maj till Fredrik Nystedt, fredrik@wuz.se. Pris: 0 kr för BIV-medlemmar och 200 kr för tecknande av medlemskap för ickemedlemmar.

Vid frågor kontakta Fredrik Nystedt på 0709-14 01 03.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen

Erik Grahn (Bengt Dahlgren Brand & Risk AB), Magnus Mattsson (Københavns Brandvæsen),
Fredrik Nystedt (Wuz risk consultancy AB) och David Tonegran (Tyréns AB)

En tanke kring ”Stort intresset för cellplastträffen

  1. Pingback: Wuz » Riktlinjer för brandsäker användning av cellplast

Kommentarer är stängda.