Tack ØSA!

I drygt sex år har Øresund Safety Advisers AB i Malmö varit min arbetsplats. Det är med en liten klump i magen som jag idag lämnat ifrån mig både mobiltelefon och nycklar. Jag har trivts mycket bra på ØSA och det är en arbetsgivare som jag varmt rekommenderar. Det speciella med ØSA är att verksamheten går från dammexplosioner till byggnadstekniskt brandskydd och riskanalyser för samhällsplanering och industrier. En perfekt mix för en ingenjör som söker en bred allmänbildning inom yrket som konsult.

Att byta kontoret på Hans Michelsens gata 9 mot arbetsrummet i Kävlinge innebär dessvärre färre arbetskamrater, men en definitiv ökning av kaffekvaliteten. Nu lär kaffedosen dubbleras till åtta espresso om dagen!

I min ”karriärsplan” efter de första åren på Sycon (numera Carl Bro) hade jag som mål att under de kommande tre åren få en så bred allmänbildning inom yrket som möjligt och de följande tre åren specialisera mig inom den del som lockade mig mest. Det visade sig att mitt kall var att räkna på risk – inom analytisk dimensionering, inom riskhänsyn i samhällsplaneringen och inom industriell riskhantering. På måndag är det dags att sätta igång på allvar med de första uppdragen. Därefter väntar en tid av intensivt marknadsarbete. Det ska bli hur kul som helst!