Wuz tjuvstartar!

Måndagen den 23 oktober är det officiella premiärdatumet för Wuz risk consultancy. Dock har jag redan idag utfört mitt första uppdrag åt SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB). Inom ramen för deras nätverk om ”Rikhantering i livsmedelskedjan” höll jag en föreläsning om riskanalysmetoder. Föreläsningen omfattade en översikt av olika metoder och hur man väljer rätt metod för det ändamål man har.

Generella krav på en riskanalys är att den ska vara kontrollerbar och repeterbar. Kontrollerbarheten syftar till att det ska vara möjligt för en utomstående att granska metodik, indata, modell och resultat. Att en riskanalys är repeterbar innebär bland annat att det ska vara möjligt att följa riskanalysen, upprepa den och få ett likvärdigt resultat. En öppen och tydlig analys är att föredra.