Wuz firar 5 år!

Den 23 oktober 2006 drog jag igång Wuz och sedan dess har det rullat på i full fart. Det sista året så har cykeln kanske rullat mer än uppdragen, men det är inget annat än självförvållat! På 5 år har jag skaffat mig 90 kunder och startat upp 170 projekt.

  • Jag har arbetat med utvecklingsinsatser åt Boverket inom ramen för BBR 20XX som alldeles nyss publicerades i BBR 19 (BFS 2011:26).
  • Jag har haft förmånen att samarbeta med Sveriges största brandkonsultföretag och jobba vidare med FoU-insatser inom sprinkler och analytisk dimensionering.
  • På samhällsplaneringssidan har jag jobbat aktivt i nästan 70 projekt där mitt arbete i med FÖP H+ i Helsingborg är ett av de mest betydelsefulla uppdragen jag haft under mina 12 år som konsult.

Framtiden bjuder på c:a 50 % forskarstudier inom bärande och brand, vilket kombineras med konsultarbete och cykelträning. Jag vill passa på att tacka alla kunder och kollegor för ett gott samarbete!

2 tankar kring ”Wuz firar 5 år!

Kommentarer är stängda.