Wuz v 06

Jag borde varit klar nu. Men, det återstår faktiskt en dag av handboksarbete innan utkastet är komplett. De sista dagarna i förra veckan ägnade jag åt att strukturera och sortera informationen i handboken så att den passar arbetsgången som följs vid projektering. Nu börjar det kännas hyfsat. På lördag är det dags för LAT Malmö

Måndag: Avslutar jobbet med handboken i analytisk dimensionering inom ramen för BBR 20XX!?!
Tisdag-Fredag: Tar tag i de 11 andra uppdragen som jag låtit vila i två veckor, bland annat:

  • Sagateatern, Boden – dimensionering av brandgasventilation för att säkerställa trygg utrymning.
  • Kv. Kristallen, Lund – beräkning av samhällsrisk samt förslag till riskreducerande åtgärder vid etablering av nytt kommunhus
  • H+, Helsingborg – beskrivning av riskfaktorer relaterat till tävlingsförslaget.
  • Planering av kurs i FDS-simulering för norska COWI.
  • Svedala C – uppstart av riskinventering inför nytt planprogram

Veckans kaffe: Dricker Mr Boombastic, en espressoblandning från Costas i Umeå.