Wuz v 12

Handboken är klar och veckan ägnas i huvudsak åt möten…

Måndag: Jobbar med projektet “Fire Safety Design with Sprinklers” som drivs av SP Trätek. 
Tisdag: Åker till Stockholm för ett möte i projektet “Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner” .
Onsdag-Torsdag: Arbetsgruppsmöte inom ramen för BBR 20XX på Boverket i Karlskrona.
Torsdag: Fredag: På kontoret. 

Veckans kaffe: Fortsätter att dricka Espresso 5 Estate v 3.0 av Johan & Nyström.