Wuz v 19

Dags för en veckorrapport. De kommer inte så ofta nu för tiden, men jag tänkte att det var dags att berätta lite kort om de projekt jag jobbar med just nu.

  • Kvalitetsmanual för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar. Ett uppdrag där jag tillsammans med LTH jobbar med en slags “good practice” när det gäller konskvensanalyser av bränder. NBSG, dvs. kärnkraftsindustrin och myndigheten SSM, finansierar projektet.
  • Fire Safety Design with Sprinkles. Projektet är inne i en slutfas. I nästa vecka hålls ett sista (?) projektmöte i Oslo där mitt rapportutkast kommer att gås igenom. Fram till dess gör jag lite mindre korrigeringar för att förbättra den logiska precisionen.
  • Vägutredning för ny hamnled i Helsingborg. Jag är underkonsult till Atkins/Vectura som ansvarar för att ta fram själva vägutredningen. Jag jobbar med frågor som berör transport av farligt gods och jämför risker med de alternativa dragningarna.

Veckans kaffe: Jag har under den senaste månaden njutit av olika rostningar av Graciano Cruzs kaffen. Kanske blir det några veckor till…