Wuz v 40

Lite annorlunda format på “veckoplaneringen” från och med nu. Här kommer jag berätta lite kort om de uppdrag jag har och via Twitter kan du hänga med lite mer i detalj. Denna vecka jobbar jag med:

  • En föreläsning om “konsultens roll” i samhällsplaneringskursen för brand- och riskhanteringsingenjörer.
  • Riskanalys av en etablering intill S:a Stambanan i Lund.
  • Brandskyddsdokumentation för bostadsbebyggelse i Bjärred.
  • Konsekvensanalys av handbok i analytisk dimensionering med tillämpning på en samlingslokal åt Boverket.
  • Förbereder en FDS-kurs för ett norskt konsultföretag.
  • Analyserar resultatet från en brandprovning med fokus på hur väl de teoretiska modellerna stämmer.

Veckans kaffe: Inleder med finfin-kaffet “Pascua Geisha (Hacienda La Esmeralda)” rostat av Costas i Umeå.