Wuz v 46

Denna vecka är ganska lik förra veckan och jag är mer än nöjd med den beläggning jag har. Måndag till fredag tillbringas i huvudsak på kontoret sysselsatt med följande projekt:

  • Bebyggelseutveckling intill tranportleder för farligt gods i Helsingborg.
  • Konsekvensanalys av tre s.k. worst-case scenarier vid Statoils depå i Aalborg.
  • Fire Safety Design with Sprinklers – dags för projektmöte om två veckor…
  • Planering av min presention på BIV:s konferens om “Billigare och bättre brandskydd med sprinkler
    i byggnader”

Veckans kaffe: “Dogville” från Haugaard.

PS / Wuz finns numera också på  Twitter / DS