Analytisk dimensionering av brandskydd i Europa

Torsdagen ägnades åt ett CEN-möte i Köpenhamn där jag redovisade delar av mitt arbete med “Fire Safety Design with Sprinklers”. Det var CEN TC127/TG1 om “Fire Safety Engineering” som höll ett möte för att diskutera statusen inom analytisk dimensionering av brandskydd i byggnader. Gruppen har tidigare identifierat följande tre punkter som viktiga att arbeta vidare med:

  1. Analysmetoder och acceptanskriterier
  2. Dimensionerande brandscenarier och bränder
  3. Användning av analytisk dimensionering för att visa på effekt av tekniska byten i förhållande till förenklad dimensionering.

Den tredje punkten har en direkt koppling till det nordiska arbetet om “Fire Safety Design with Sprinklers” som jag är inblandad i. Jag är alldeles strax färdig med ett utkast till man rapport med den finfina titeln “Methodology for Verifying Trade-offs in Buildings with Fire Sprinklers”. Rapporten kommer finnas tillgänglig i slutet av mars och innehåller riktigt intressanta avsnitt som kritisk påverkan för utrymning i sprinklade byggnader, dimensionerande bränder i sprinklade byggnader och kvantitativa data på sprinklersystemens tillförlitlighet och förmåga.

Ta gärna del av min presentation på CEN-mötet. Du hittar den här