Bärverk och brand i USA

För att sprida ljus i mörkret när det gäller bärande och sprinkler hittade jag ”Integrating Structural Fire Protection Into The Design Process” från SFPE:s Fire Protection Engineering. Författaren hävdar visserligen att det amerikanska regelverket inte direkt tillåter honom att ta dimensionera bärverk med direkt hänsyn till de byggnadens specifika förutsättningarna såsom närvaron av sprinkler, höga takhöjder, brandgasventilation, etc. Därför konsteterar författaren också att det i många fall sker en överdimensionering av de bärande konstruktionen och att flexibiliteten minskar.