CFAST återkomst

Jag har jobbat med tvåzonsmodellen CFAST igen. Det var riktigt länge sedan. Numera liknar CFAST den danska modellen ARGOS till sitt utseende, samtidigt som Smokeview kan användas för att grafiskt presentera utdata.

I mitt projekt för NCC om aktiva system som skydd av bärverk ville jag göra överslagsberäkningar för brandgaslagrets temperatur som en funktion av lokalens golvyta och takhöjd samt tillgången till brandgasventilation i tak. Eftersom lokalen liknar en skokartong och det handlar om att lösa grundläggande ekvationer för mass- och energibalans känns tvåzonsmodellen vettig att använda. Under en förmiddag lyckades jag skapa 220 indatafiler, göra 220 beräkningar och utvärdera 220 resultatfiler. Visst, jag är riktigt snabb och har mina tekniker för sök/ersätt i flera filer samtidigt, samt batch-kommando för att simulera och makron i excel som sammanställer resultatet. Men tidsvinsterna i förhållande till simulering med CFD är otroliga. I nästa steg ska jag göra lite känslighetsanalys och se hur väl resultatet från tvåzonsmodellen korrelerar mot FDS.