Dags att tillämpa BBRAD 1

bbrad

Då var det dags för mitt första projekt som helt har sin utgångspunkt i nya BBR och då det handlar om analytisk dimensionering även det nya allmänna rådet BBRAD 1. Jag får passa mig för formuleringarna i det allmänna rådet är av förklarliga skäl inte desamma som i det underlag till allmänt råd som jag arbetade fram… Mitt projekt handlar om småhusbebyggelse i Mariefred och det är skyddet mot brandspridning mellan byggnader som jag studerar närmre. Verifieringen görs mot direkt verifierbara funktionskrav vilket innebär att infallande strålning mot den andra byggnaden ska vara lägre än 15 kW/m2.

3 tankar kring ”Dags att tillämpa BBRAD 1

  1. Ulf Carl Johansson

    Hej Fredrik. Tycker konceptet med att verifiera skydd mot brandspridning mellan byggnader i Sverige är intressant. Min första tanke är att det kan vara väldigt orättvist. Säg att vi har en byggnad på en angränsande tomt som har av någon anledning tillåtits byggas upp till tomtgränsen eller väldigt nära denna. Hur stor del av tomten som den planerade byggnaden kan använda sig av kommer då styras av den existerande byggnaden och i fallet jag refererar till ovan förmodligen leta till att den planerade byggnaden måste vara placerad längre från tomtgränsen jämfört med den existerande. Hur kommer potentiella investerare ställa sig till dessa krav? Kravet gäller ju också endast i en strålningsriktning (analyserad byggnad till intilliggande byggnad). Hur tillgodoser man att den intilliggande byggnaden inte medför stor risk för brandspridning till den projekterade byggnaden?

  2. Fredrik Inläggsförfattare

    Visst kan det finnas en orättvisa här. Dock brukar kommuner inte acceptera närmare än 4 m till tomtgräns (utan åtgärder), även om det inte idagsläget finns någon byggnad på den intilliggande tomten. Men, BBR bryr sig om avstånd mellan byggnader och inte om avstånd mellan byggnader som kanske kan komma att stå nära varandra, så utifrån BBR:s perspektiv krävs bara åtgärder först när avståndet mellan hus understiger 8 m.

Kommentarer är stängda.