Dimensionerande bränder för komplexa byggnader

Två mastersstudenter vid University of Edinburgh har tittat på dimensionerande bränder i komplexa byggnader som ligger utanför Eurocodes användningsområde. Visserligen behöver byggnaderna inte vara särskilt komplexa för att ekvationerna för att bestämma brandcellstemperatureni Eurocode inte längre är tillämpbara. Det räcker med 500 m2 och 4 m i tak.

 
Arbetet redovisar några intressanta tankar om de ställningstagande som måste göras när dimensionerande bränder tas fram. Vilken brandvaraktighet gäller? Vad är värst för konstruktion, ett långsamt ventilationskontrollerat förlopp eller en intensiv men kortvarig brand? De konstaterar att fullt utvecklade bränder troligen är sällsynta, men att “lokal” övertändning kan ske vilket i sin tur ger upphov till stora s.k. “travelling fire”, vilka i sin tur blir dimensionerande för konstruktionen. Du kan också läsa mer här.