F/A-värdets betydelse för uppvärmning av stål

Jag har nyligen i ett projekt arbetat med lokal brand och uppvärmning avs tål vid kontakt med flamma resp. brandplym. Nedanstående figur visar hur stålets uppvärmning beror på F/A-värdet.Ganska stora skillnader! I figuren har brandgastemperaturen beräknats enligt standardbrandkurvan. Vanligt utnyttjandegrad utan hänsyn till snölast är kring 30-40 %. Självklart kan min modell användas för ett naturligt brandförlopp baserat på brandbelastning och öppningsfaktorer. Det går också att på egen hand beräkna plymtemperaturer. Självklart tar modellen hänsyn till att stålets värmekapacitet förändras med temperaturen.