Fire Protection – Standard engineering practice or junk science?

Robert tipsade om en artikel i Plumbing Engineer tidigare i veckan. Precis som Robert nämnde är den klart läsvärd och ger en del tankeställare kring användning av datormodeller, framförallt FDS, vid analys av brandförlopp och tekniska systems effektivitet. Läs den!