Kan vi blunda och gömma oss bakom förenklad dimensionering?

Philip J. DiNenno en av veteranerna inom SFPE gav en presentation av de senaste tjugo årens utveckling inom brandteknisk ingenjörsvetenskap. En av hans slutsatser om framtiden är ganska intressant:

The Engineering Community should take steps to require the use of engineering methods to prove and demonstrate that critically important safety objectives are being met irrespective of compliance with prescriptive requirements. Where: 

  • Code basis is lacking or unclear
  • Some evidence for problems

Visst har det hänt att vi inte kan visa på tillfredsställande säkerhet i vissa lokaler, framförallt nattklubbar med låg takhöjd. Och visst väcker Boverket i BBR 5:13 en misstänksamhet mot förenklad dimensionering för vissa byggnader med mycket stor risk för personskador. Listan över vilka byggnader där förenklad dimensionering är sunk borde göras betydligt mer omfattande och tydlig!