Lysande BRIAB!

I veckan fick vi ta del av en extern version av BRIAB:s “Vägledning Brandgasfyllnad”, ett dokument med målsättningen att fastställa en företagsgemensam arbetsmetodik för brandgasfyllnads-beräkningar och att samla och dokumentera den kunskap som finns inom BRIAB kring brandgasfyllnad. Vägledningen fokuserar på att tydliggöra val av analysmodell, definiera indata/utdata, belysa godtagbara förenklingar i beräkningsmodeller samt definiera en minsta nivå på kvalitetskontroller och dokumentation.

image

I förordet skriver de “Efter en tids övervägande publicerar vi nu en öppen version av vägledningen. Vår förhoppning – och tro – är att andra i branschen kan ha nytta av vägledningen och att den därför kan bli en hjälp för fler än oss att höja kvaliteten vid analys av brandgasfyllnad”. Jag kan inte göra annat än att lovorda det initiativ som BRIAB tagit och hoppas att vi får se fler liknande i framtiden. Vi behöver öppenhet i vår bransch och vi behöver mer samarbete över företagsgränserna.